Pre employment screening

De mens is de sterkste maar tegelijkertijd de meest kwetsbare schakel in elke organisatie.

De keuze voor goed gekwalificeerde en integere medewerkers is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Tot de sollicitatie procedure hoort gedegen achtergrondonderzoek. Feit is dat in 40% van de CV 's een leugen is opgenomen. Men wil zich beter presenteren dan in werkelijkheid het geval is. Daarnaast zijn de twee belangrijkste motieven voor frauderen in het bedrijfsleven: financiële problemen en boven de stand leven.  (Meer data, feiten en indicatoren vindt u in onze Whitepaper.) Als u structureel employmentscreenings uitvoert vergroot u uw integriteitniveau en daarmee verbetert algeheel de bedrijfscultuur en productiviteit van uw organisatie.

Wat controleert en verifieert AOZ?

Achtergrondonderzoek (als onderdeel van een complete Pre-employment screening) houdt in dat via onze applicatie wordt gecontroleerd of de kandidaat een bedrijf heeft ingeschreven in verband met een mogelijk 'conflict of interest'. Verder wordt nagegaan of er financiële problemen (kunnen) zijn, wordt het identiteitsbewijs gecheckt, daarnaast worden het Kadaster, Kamer van Koophandel en faillissement- insolventie- en curatele registers geraadpleegd. Verder worden de Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan en worden de socio-demografische gegevens van de buurt waar men woont weergegeven (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen). Bij het invullen van het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt dit ook geverifieerd. Tenslotte worden ook beroepenregister bij onder meer AFM, DNB en BIG geraadpleegd. Uit al deze bronnen wordt de informatie realtime opgehaald. U ontvangt alle informatie in een overzichtelijk rapport binnen enkele minuten per mail. 

Om aan het proportionaliteitsbeginsel te voldoen zijn er een drietal screeningsmogelijkheden: licht, standaard en uitgebreid

Als werkgever heeft u de plicht de (kandidaat) werknemer te wijzen op het feit dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld en dat men ook inzage kan krijgen in de resultaten van dat onderzoek.

Complete pre employment screening

Complete pre employment screening bestaat uit:

  • Achtergrondonderzoek naar de kandidaat
    +
  • Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten
  • Verzorgen en verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Compleet invullen van een integriteitverklaring
  • Laten ondertekenen van een machtigingsformulier
  • Nagaan referenties bij vorige werkgevers
  • Verificatie van de opleidingen/ diploma's
  • Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel)

PES Module

U kunt complete pre- en in-employment screenings uitvoeren via onze PES-module. Deze module is vanaf abonnement “Zilver” inbegrepen. Met deze module kan de kandidaat de eigen gegevens invoeren, documenten, CV, diploma’s en foto’s uploaden, alsmede de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en eventueel uittreksel van het BKR. De kandidaat ondertekent een integriteitsverklaring en een machtiging voor het inwinnen van informatie. Vervolgens verifieert u de aangeleverde documenten en gegevens bij de nodige instanties en vorige werkgevers.  Daarna voert u de resultaten via de module in. Deze resultaten worden met de persoonsinformatie in een overzichtelijk rapport meegenomen. 

Uitbesteden

U heeft de mogelijkheid de gehele pre- en in-employment screenings aan ons uit te besteden. Hiervoor gebruiken wij een eigen portal. Op deze portal kan de kandidaat zelf  automatisch een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en bij DUO geregistreerde diploma’s opvragen. Gegarandeerd tegen de beste prijs in de markt.

Met een complete Pre-employment screening (PES) vergroot u de zekerheid een geschikte, integere kandidaat aan te nemen aanzienlijk.

Kosten en Software

De kosten van een pre-employment screening kunnen sterk varieren, meer informatie over kosten vindt u hier. Meer informatie over ons Saas platform vindt u hier.

Het door Achtergrondonderzoek.nl laten uitvoeren van een Complete PES is met name interessant voor: Bedrijven die geen eigen afdeling P&O of HR hebben, bedrijven die personeel uitlenen en de screenings door een onafhankelijke derde willen laten uitvoeren, bedrijven die het wel zelf kunnen maar er door omstandigheden niet aan toe komen en/of kandidaten die met onder andere dit rapport hun toekomstige werkgever willen overtuigen.Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.