Pre-employment Screening (PES)

De mens is de sterkste maar tegelijkertijd ook de zwakste schakel in de organisatie. De keuze voor goed gekwalificeerde en integere medewerkers is dan ook van cruciaal belang. Tot de sollicitatieprocedure hoort een screening. Het is een gegeven dat in 40% van de CV's een leugen is opgenomen. Men wil zich beter voordoen dan men in werkelijkheid is. Verder zijn de twee belangrijkste motieven voor frauderen op het werk: financiële problemen en boven hun stand leven.  

Een pre-employment screening bestaat uit:

  • Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten
  • Vragen om een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  • Het ivullen van een integriteitsverklaring
  • Het ondertekenen van een machtigingsformulier
  • Nagaan referenties bij vorige werkgevers
  • Verificatie van de opleidingen/ diploma's
  • Achtergrondonderzoek naar de kandidaat.

Het controleren van het CV- ondermeer bestaande uit het nagaan van de referenties, navraag bij vorige werkgevers en controle van de opgegeven opleidingen- kan de afdeling P&O / HR / Personeelszaken zelf doen. Het achtergrondonderzoek / antecedenteonderzoek is echter tijdrovend en vaak heeft men niet de mogelijkheden of kennis dit goed uit voeren. Achtergrondonderzoek.nl maakt dit nu eenvoudig.

Verder of er financiële problemen (kunnen) zijn, wordt het identiteitsbewijs gecheckt, de Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan en worden de socio-demografische gegevens van de buurt waar men woont weergegeven (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen). Bij het invullen van het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt dit ook geverifieerd. Uit al deze bronnen wordt de informatie real time opgehaald en verwerkt in een rapport.

De werkgever heeft de plicht de (kandidaat) werknemer te wijzen op het feit dat een antecedentenonderzoek wordt ingesteld en dat men ook inzage kan krijgen in de resultaten van dat onderzoek.
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.