Persoonsinformatie opvragen

In de wereld van bedrijven en verbindingen is voorzichtigheid een kracht, en kennis is de macht.

Omdat je zorgvuldig bent, risico’s inventariseert en wilt weten met wie je een zakelijke verbinding aangaat, vraag je persoonsinformatie op. Antecedentenonderzoek naar (toekomstige) zakenpartners, afnemers, sollicitanten en personen die een functie bekleden waarin met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt, is noodzakelijk voor een eerlijke, transparante en vruchtbare samenwerking. Achtergrondonderzoek.nl biedt je over de persoon verregaand inzicht en verificatie zodat je in vertrouwen kunt samenwerken op basis van feiten.

Ontvang direct persoonsinformatie voor:

Met Achtergrondonderzoek.nl aan je zijde, heb je de sleutel tot weloverwogen en veilige zakelijke beslissingen in handen. Neem vandaag nog de controle over je zakelijke toekomst en ontdek de kracht van gedegen antecedentenonderzoek met ons.

Persoonsinformatie snel in jouw mailbox

Achtergrondonderzoek.nl brengt deze onderzoeken eenvoudig binnen bereik van je organisatie zonder dat je daarvoor derden hoeft in te schakelen. In eigen beheer kan snel, discreet en betrouwbaar de meest recente en relevante informatie uit tientallen bronnen worden ingewonnen en wordt elk Nederlands identiteitsbewijs gecontroleerd zonder de zorg dat er onrechtmatig wordt gehandeld. Binnen enkele minuten heb je de rapportage per e-mail ter beschikking. Geheel conform Privacy Wetgeving.

Als je toegang hebt tot een eigen waarschuwingssysteem (zwarte lijst) zoals bijvoorbeeld Transport en Logistiek Nederland en Fraude Aanpak Detailhandel, kan Achtergrondonderzoek.nl een systeemkoppeling maken. Deze bestanden worden dan tegelijkertijd geraadpleegd wanneer je via Achtergrondonderzoek.nl een screening uitvoert.

Het opvragen van persoonsinformatie is met name interessant voor: Werving- en selectiebureaus, verantwoordelijken op HRM- of P&O- afdelingen, recruiters, headhunters, advocaten, opsporen identiteitsfraude, bedrijven die veel gebruik maken van extern in te huren personeel, uitzendkrachten en/of job-studenten, bedrijven die diensten en/of producten leveren aan particulieren en/of eenmanszaken. Woningcorporaties, makelaars en woningverhuurbedrijven. Bedrijven die geld tegoed hebben van personen en/of algemeen hun zakenrelaties met eenmanszaak of VOF willen checken.

Verbeter je bedrijfscultuur

De mens is de sterkste maar tegelijkertijd ook de meest kwetsbare schakel in elke organisatie.

De keuze voor goed gekwalificeerde en integere medewerkers is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, groei en ontwikkeling van je bedrijf. Tot de sollicitatieprocedure hoort gedegen achtergrondonderzoek. Feit is dat in 40% van de CV's een leugen is opgenomen. Men wil zich beter presenteren dan in werkelijkheid het geval is. Daarnaast zijn de twee belangrijkste motieven voor fraude in het bedrijfsleven: financiële problemen en boven de stand leven. In bijna de helft van de gevallen wordt fraude gepleegd door medewerkers die 6 of meer jaren in dienst zijn. Als je structureel employment screenings uitvoert, vergroot je je integriteitsniveau en daarmee verbetert algeheel de bedrijfscultuur en productiviteit van je organisatie.

Achtergrondonderzoek (als onderdeel van een complete Pre-employment screening)

Achtergrondonderzoek.nl controleert of de kandidaat een bedrijf heeft ingeschreven i.v.m. een mogelijk 'conflict of interest'. Daarnaast wordt nagegaan of er financiële problemen (kunnen) zijn, en worden het Kadaster, de Kamer van Koophandel en faillissement-, insolventie-, en curateleregisters geraadpleegd. Ook de Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten worden nagegaan, samen met socio-demografische gegevens van de buurt waar de kandidaat woont (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen). Het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt ook geverifieerd. Uit al deze bronnen wordt de informatie realtime opgehaald, en je ontvangt alle informatie in een overzichtelijk rapport binnen enkele minuten per e-mail.

Geheel volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er verschillende gradaties in de zwaarte van de opgehaalde informatie: licht, standaard en uitgebreid, naar gelang de functie die de kandidaat gaat uitoefenen en de informatie die hiervoor nodig is. Wij adviseren jou graag over de passende vorm van het achtergrondonderzoek!

Als werkgever heb je de plicht de (kandidaat) werknemer te wijzen op het feit dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld. De kandidaat dient toestemming te verlenen en je moet aangeven dat men ook inzage kan krijgen in de resultaten van dat onderzoek.

 

Volledig screenen

Complete pre/in-employment screening bestaat uit:
  1. Achtergrondonderzoek naar de kandidaat.
    +
  2. Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten.
  3. Verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  4. Compleet invullen van een integriteitverklaring.
  5. Laten ondertekenen van een machtigingsformulier.
  6. Nagaan referenties bij vorige werkgevers.
  7. Verificatie van de opleidingen/ diploma's.
  8. Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel).
De 7 laatst genoemde onderdelen worden uitgevoerd door medewerkers van onze professionele partners. Wij rapporteren normaliter binnen 3 (werk)dagen na ontvangst van de volledige informatie bestaande uit het CV, de compleet ingevulde vragenlijst, het machtigingsformulier en de integriteitverklaring.

Achtergrondonderzoek.nl verzorgt snel, betrouwbaar en eenvoudig complete screenings. Met een complete Pre-employment screening (PES) vergroot je de zekerheid een geschikte, integere kandidaat aan te nemen aanzienlijk. Optioneel biedt AOZ ook online integriteitstesten aan.

Het door Achtergrondonderzoek.nl en haar partners laten uitvoeren van een Complete PES is met name interessant voor: Bedrijven die geen eigen afdeling P&O of HR hebben, bedrijven die personeel uitlenen en de screenings door een onafhankelijke derde willen laten uitvoeren, bedrijven die het wel zelf kunnen maar er door omstandigheden niet aan toe komen en/of kandidaten die met onder andere dit rapport hun toekomstige werkgever willen overtuigen.

Bepaal hoeveel (financieel) risico je loopt

Navigeer slim door onzekerheden, bepaal je pad met zorgvuldig achtergrondonderzoek en ontdek de kracht van financiële helderheid.

Dit grondige achtergrondonderzoek naar incidenten uit het verleden kan worden uitgevoerd als onderdeel van een sollicitatieprocedure of bij het aangaan van (huur)contracten met financiële risico's. Dit is met name relevant voor functies met een openbaar en/of vertrouwelijk karakter, evenals voor de verhuur van woningen, gebouwen, voertuigen, apparatuur en materieel. Als werkgever/verhuurder heb je het recht het betalingsrisico te onderzoeken en te inventariseren, maar je bent wel verplicht de (potentiële) kandidaat/huurder te informeren over het uitgevoerde achtergrondonderzoek. In aanvulling op de gebruikelijke procedure wordt extra aandacht besteed aan de vraag of de eigen woning van de betrokkene te koop staat.


Direct uitvoeren achtergrondonderzoek

Bij elke aanvraag wordt informatie over de betrokken persoon opgehaald uit openbare bronnen via de applicatie, waaronder het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het Faillissement register, Centraal curatele- en bewindregister, het Insolventieregister, de Europese Sanctielijst (ook bekend als de terroristenlijst), en andere sanctielijsten. Financiële informatie wordt eveneens verzameld uit bestanden van verschillende handelsinformatiebureaus om het financiële risico zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Het rapport bevat een foto van de woning, en een verificatie van het identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) op basis van het ingevoerde nummer. De eerste 6 zoekresultaten op het internet en sociale media worden tevens toegevoegd. Via een module kun je ook zelf zoeken en aangeven welke resultaten in het rapport worden verwerkt.


Inzicht in de (financiële) situatie van je debiteur

Graaf dieper dan cijfers, onthul verhalen. Een slim verhaalsonderzoek, jouw sleutel tot strategisch succes.

Dankzij een verhaalsonderzoek krijg je diepgaand inzicht in de (financiële) situatie van je debiteur. Hierbij worden verschillende bronnen, zoals eerder genoemd bij antecedentenonderzoek, geraadpleegd. Als extra stap wordt geverifieerd of de betrokkene in het bezit is van een (privé) vliegtuig in het Luchtvaartuigregister, en wordt landelijk in de kadasters gezocht of de betrokkene onroerend goed bezit. Ook wordt nagegaan of er schepen op naam zijn geregistreerd en of er patenten zijn. De informatie die voortkomt uit een verhaalsonderzoek vormt de basis voor eventuele beslaglegging of het bepalen van een strategie voor verdere juridische stappen.

Overige informatie met betrekking tot het uitvoeren van pre-/in-employment screenings:

 
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.