Persoonsinformatie opvragen

Omdat u zorgvuldig bent, risico’s inventariseert en wilt weten met wie u een zakelijke verbinding aangaat vraagt u persoonsinformatie op. Antecedentenonderzoek naar (toekomstige) zakenpartners, afnemers, sollicitanten en personen die een functie bekleden waarin met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt is noodzakelijk voor een eerlijke, transparante en vruchtbare alliantie. Achtergrondonderzoek biedt u over de persoon verregaand inzicht en verificatie zodat u in vertrouwen kunt samenwerken op basis van feiten.

Direct persoonsinformatie ophalen voor:

Persoonsinformatie snel in uw mailbox

Achtergronderzoek.nl brengt deze onderzoeken eenvoudig binnen bereik van uw organisatie zonder dat u daarvoor derden hoeft in te schakelen. In eigen beheer kan snel, discreet en betrouwbaar de meest recente en relevante informatie uit tientallen bronnen worden ingewonnen en wordt elk Nederlands identiteitsbewijs gecontroleerd zonder de zorg dat onrechtmatig wordt gehandeld. Binnen enkele minuten heeft u de rapportage per email ter beschikking. Geheel conform Privacy Wetgeving.

Als u toegang heeft tot een eigen waarschuwingssysteem (zwarte lijst) zoals bijvoorbeeld Transport en Logistiek Nederland en Fraude Aanpak Detailhandel kan Achtergrondonderzoek.nl een systeemkoppeling maken. Deze bestanden worden dan tegelijkertijd geraadpleegd wanneer u via Achtergrondonderzoek.nl een screening uitvoert.

Het opvragen van persoonsinformatie is met name interessant voor: Werving- en selectiebureaus, verantwoordelijken op HRM- of P&O- afdelingen, recruiters, headhunters, advocaten, opsporen identiteitsfraude, bedrijven die veel gebruik maken van extern in te huren personeel, uitzendkrachten en/of job-studenten, bedrijven die diensten en/of producten leveren aan particulieren en/of eenmanszaken. Woningcorporaties, makelaars en woningverhuurbedrijven. Bedrijven die geld tegoed hebben van personen en/of algemeen hun zakenrelaties met eenmanszaak of VOF willen checken.

Verbeter uw bedrijfscultuur

De mens is de sterkste maar tegelijkertijd ook de meest kwetsbare schakel in elke organisatie.

De keuze voor goed gekwalificeerde en integere medewerkers is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Tot de sollicitatie procedure hoort gedegen achtergrondonderzoek. Feit is dat in 40% van de CV 's een leugen is opgenomen. Men wil zich beter presenteren dan in werkelijkheid het geval is. Daarnaast zijn de twee belangrijkste motieven voor frauderen in het bedrijfsleven: financiële problemen en boven de stand leven. In bijna de helft van de gevallen wordt fraude gepleegd door medewerkers die 6 of meer jaren in dienst zijn. Als u structureel employment screenings uitvoert vergroot u uw integriteitniveau en daarmee verbetert algeheel de bedrijfscultuur en productiviteit van uw organisatie.

Achtergrondonderzoek (als onderdeel van een complete Pre-employment screening) houdt in dat wij controleren of de kandidaat een bedrijf heeft ingeschreven i.v.m. een mogelijk 'conflict of interest'. Verder wordt nagegaan of er financiële problemen (kunnen) zijn, Kadaster, Kamer van Koophandel en faillissement- insolventie- en curatele registers geraadpleegd, Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan en worden de socio-demografische gegevens van de buurt waar men woont weergegeven (gemiddeld inkomen, inkomstenbron en waarde woningen). Bij het invullen van het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt dit ook geverifieerd. Uit al deze bronnen wordt de informatie realtime opgehaald. U ontvangt alle informatie in een overzichtelijk rapport binnen enkele minuten per mail.

Geheel volgens de richtlijnen van de Autotiteit Persoonsgegevens zijn er verschillende gradaties in de zwaarte van de opgehaalde informatie. Deze zijn : licht, standaard en uitgebreid. Dit naar gelang de functie die men gaat uitoefenen. 

Als werkgever heeft u de plicht de (kandidaat) werknemer te wijzen op het feit dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld, dient deze zijn/haar toestemming te verlenen en moet u aangeven dat men ook inzage kan krijgen in de resultaten van dat onderzoek.

Volledig screenen

Complete pre/in-employment screening bestaat uit:
  • Achtergrondonderzoek naar de kandidaat
    +
  • Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten
  • Verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Compleet invullen van een integriteitverklaring
  • Laten ondertekenen van een machtigingsformulier
  • Nagaan referenties bij vorige werkgevers
  • Verificatie van de opleidingen/ diploma's
  • Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel)
De 7 laatst genoemde onderdelen worden uitgevoerd door medewerkers van onze professionele partners. Wij rapporteren normaliter binnen 3 (werk)dagen na ontvangst van de volledige informatie bestaande uit het CV, de compleet ingevulde vragenlijst, het machtigingsformulier en de integriteitverklaring.

Achtergrondonderzoek.nl verzorgt snel, betrouwbaar en eenvoudig complete screenings. Met een complete Pre-employment screening (PES) vergroot u de zekerheid een geschikte, integere kandidaat aan te nemen aanzienlijk. Optioneel biedt AOZ ook online integriteitstesten aan.

Het door Achtergrondonderzoek.nl en haar partners laten uitvoeren van een Complete PES is met name interessant voor: Bedrijven die geen eigen afdeling P&O of HR hebben, bedrijven die personeel uitlenen en de screenings door een onafhankelijke derde willen laten uitvoeren, bedrijven die het wel zelf kunnen maar er door omstandigheden niet aan toe komen en/of kandidaten die met onder andere dit rapport hun toekomstige werkgever willen overtuigen.

Bepaal hoeveel (financieel) risico u loopt

Dit achtergrondonderzoek naar incidenten uit het verleden is uit te voeren als onderdeel van een sollicitatieprocedure of bij aangaan van (huur) contracten met (financieel) risico. Denk aan functies met een openbaar en/of vertrouwelijk karakter. Of aan verhuur van woningen, gebouwen, voertuigen, apparatuur en materieel. Als werkgever/ verhuurder heeft u het recht betalingsrisico na te gaan en te inventariseren. U bent wel verplicht de (potentiële) kandidaat/ huurder te informeren dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld. Naast de normale procedure bij achtergrondonderzoek wordt als extra nagegaan of de eigen woning van betrokkene te koop staat.

Direct uitvoeren achtergrondonderzoek

Per aanvraag haalt u de informatie over de betreffende persoon op uit de via de applicatie aangesloten openbare bronnen waaronder: Kadaster, Kamer van Koophandel, Faillissementregister, Insolventieregister, Europese Sanctielijst (ook wel terroristenlijst genoemd) en andere sanctielijsten. Verder wordt financiële informatie uit bestanden van diverse handelsinformatiebureaus opgehaald om het financiële risico zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Er wordt een foto van de woning bijgevoegd en worden socio-demografische gegevens (gemiddelde waarde woningen, inkomen en inkomstenbronnen) van de buurt verwerkt. Tenslotte vindt verificatie van het identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) plaats als u het nummer invult en worden de gegevens aangeleverd van het voertuig waarvan een kenteken is ingevoerd. Daarnaast wordt zowel op internet als op social media gezocht en der eerste 6 resultaten weergegeven. Via een module kunt u ook zelf zoeken en aangeven welke resultaten in het rapport verwerkt worden.

Op verzoek hebben wij ook een 'light' versie ontwikkeld waarmee met geringe kosten een redelijk risicoprofiel wordt verkregen.

Inzicht in de (financiële) situatie van uw debiteur

Door een verhaalsonderzoek krijgt u meer inzicht in de (financiële) situatie van uw debiteur. De diverse bronnen als eerder genoemd bij antecedentenonderzoek worden hierbij geraadpleegd. Als extra wordt geverifieerd of de betrokkene in bezit is van een (privé) vliegtuig in het Luchtvaartuigregister en wordt op naam landelijk in de kadasters gezocht of betrokkene onroerend goed bezit. Verder of men schepen op naam heeft geregistreerd en of men patenten heeft. De informatie die voortvloeit uit een verhaalsonderzoek is uitgangspunt bij eventuele beslaglegging of het bepalen van een strategie over de verder te nemen rechtsmaatregelen.

Overige informatie met betrekking tot het uitvoeren van pre/in employment screenings:

 


Share on facebook


Laatste update 07-06-2019 14:06:04
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.
Persoonsinformatie kost €
100,-
.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 - 74 10 100 of via onze contactpagina.