Speciale Onderzoeken

Bij speciale onderzoeken worden gehele bedrijfsstructuren en de personen die deze besturen en/of (enig) aandeelhouder zijn, binnen enkele minuten gedetailleerd in kaart gebracht en in een rapport en schema samengevat. Speciale onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van:

  • Verhaalsonderzoeken (combinatie bedrijven en personen)
  • Fraudeonderzoeken
  • Achtergrondinformatie bij complete:

Wat ontvang ik bij een speciaal onderzoek?

Per bedrijf ontvangt u de meest actuele gegevens over de directie en eventuele (enig) aandeelhouder, krediet risicoprofiel en de gepubliceerde jaarcijfers van de laatste drie jaar. Daarnaast wordt vermeld of er gerechtelijke uitspraken zijn gevonden waar het bedrijf bij betrokken is en of het bedrijf op een signaleringslijst voor komt. Als bijlage ontvangt u een digitaal uittreksel uit het handelsregister en kadastrale gegevens van de eigenaar van het bedrijfspand (optioneel).

Van de in Nederland wonende natuurlijke personen ontvangt u uitgebreide persoonsinformatie. Deze informatie wordt opgehaald uit een groot aantal (semi) openbare bronnen waaronder Kadaster, Kamer van Koophandel, CBS, faillissement- en andere registers, en openbare sanctielijsten. Verder wordt informatie uit bestanden van handelsinformatiebureaus opgehaald om het financiële risico zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Bij het kadaster wordt op naam van de persoon gezocht welk onroerend goed men in Nederland bezit.

Alle beschikbare informatie wordt verwerkt in een complete rapportage die binnen enkele minuten per email ontvangen wordt.

Speciale onderzoeken worden vooral uitgevoerd voor bedrijven in advocatuur, (forensic) accountants, advocaten, financiële instellingen, investeerders, particuliere onderzoekbureaus, afdelingen bedrijfsrecherche, bijzonder risicobeheer, afdelingen speciale zaken, bedrijven die meer willen weten over fusiekandidaten.

U bent voornemens een bedrijf over te nemen en wilt daarbij geen zogenaamde “lijken” in de kast aantreffen. Een Due Diligence Onderzoek is onmisbaar bij deze en andere belangrijke investeringsbeslissingen omdat het alle risico’s en kansen van het over te nemen bedrijf in beeld brengt. Bevindingen uit het onderzoek kunnen direct van invloed zijn op de overnameprijs. Bijvoorbeeld wanneer verplichtingen niet volledig zijn verantwoord of een belangrijke klant is weggevallen. Daarnaast kunnen risico’s worden gesignaleerd die kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Bijvoorbeeld latente verplichten als een nog onverantwoorde claim.

Due Diligence Onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan u als koper gepresenteerde informatie over het betreffende bedrijf. Normaliter richt een Due Diligence Onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Al naar gelang de aard en omvang van de onderneming betreft dit ook milieu, IE, HR of IT.

Belang

Als koper bent u verplicht gedegen onderzoek te doen voordat u daadwerkelijk tot koop overgaat. Due Diligence Onderzoek geeft nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf. De resultaten van een Due Diligence Onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de transactievoorwaarden. Zo kan een Due Diligence Onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld indien blijkt dat de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die de koper had bij het uitbrengen van een bod. Voorbeelden zijn:
  • Te hoog verantwoorde activa zoals debiteuren
  • Niet volledig verantwoorden van verplichtingen
  • Wegvallen van een belangrijke klant
  • Achterblijvende marges
  • Wijzigingen in de kostenstructuur
Change of control clausules in belangrijke contracten Het komt voor dat risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs maar wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit betreft dan zogenaamde latente verplichtingen als een mogelijke claim die nog niet is verantwoord. Indien het risico concreet is, wordt een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst (Sale and Purchase Agreement, SPA). Is het risico reëel maar niet concreet, dan wordt meestal een garantie opgenomen in de koopovereenkomst. Een Due Diligence Onderzoek geeft een goed beeld van de onderneming. In het Due Diligence Rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.


Share on facebook


Laatste update 16-12-2015 15:42:51
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.
Persoonsinformatie kost €
100,-
.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 - 74 10 100 of via onze contactpagina.