Pre- /inemployment screening

De mens is de sterkste maar tegelijkertijd de meest kwetsbare schakel in elke organisatie.

De keuze voor goed gekwalificeerde en integere medewerkers is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, groei en ontwikkeling van jouw bedrijf. Tot de sollicitatie procedure hoort gedegen achtergrondonderzoek. Feit is dat in 40% van de CV 's een leugen is opgenomen. Men wil zich beter presenteren dan in werkelijkheid het geval is. Daarnaast zijn de 2 belangrijkste motieven voor frauderen in het bedrijfsleven: financiële problemen en boven de stand leven.  (Meer data, feiten en indicatoren vind je in onze Whitepaper). Als je structureel employmentscreenings uitvoert vergroot je jouw integriteitniveau en daarmee verbetert algeheel de bedrijfscultuur en productiviteit van jouw organisatie.

 

Wat controleert en verifieert AOZ voor mij?

Achtergrondonderzoek (als onderdeel van een complete Pre-employment screening) houdt in dat via onze applicatie wordt gecontroleerd of de kandidaat een bedrijf heeft ingeschreven in verband met een mogelijk 'conflict of interest'. Verder wordt nagegaan of er financiële problemen (kunnen) zijn, wordt het identiteitsbewijs gecheckt, daarnaast worden het Kadaster, Kamer van Koophandel en faillissement- insolventie- en curatele registers geraadpleegd. Verder worden de Europese Sanctielijst en andere signaleringslijsten nagegaan. Wanneer het nummer van het Nederlands legitimatiebewijs wordt aangeleverd, wordt deze ook geverifieerd. Tenslotte worden ook beroepenregister bij onder meer AFM, DNB en BIG geraadpleegd. Uit al deze bronnen wordt de informatie realtime opgehaald. Jij ontvangt dus alle informatie in een overzichtelijk rapport binnen enkele minuten per mail. 

Om aan het proportionaliteitsbeginsel te voldoen zijn er een drietal screeningsmogelijkheden: licht, standaard en uitgebreid

Als werkgever heb je de plicht de (kandidaat) werknemer te wijzen op het feit dat een achtergrondonderzoek wordt ingesteld. De kandidaat dient daarvoor toestemming te verlenen en heeft recht op inzage in de resultaten van dat onderzoek.

  

Complete pre- employment screening

Complete pre employment screening bestaat uit:

  • Achtergrondonderzoek naar de kandidaat.
    +
  • Controleren van het CV op bijzonderheden als hiaten.
  • Verzorgen en verifiëren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Compleet invullen van een integriteitverklaring.
  • Laten ondertekenen van een machtigingsformulier.
  • Nagaan referenties bij vorige werkgevers.
  • Verificatie van de opleidingen/ diploma's.
  • Beoordeling aangeleverde BKR gegevens (optioneel).

PES Module

Je kunt complete pre- en in-employment screenings uitvoeren via onze PES-module. Met deze module kan de kandidaat de eigen gegevens invoeren, documenten, CV, diploma’s en foto’s uploaden, alsmede de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en eventueel uittreksel van het BKR. De kandidaat ondertekent een integriteitsverklaring en een machtiging voor het inwinnen van informatie. Vervolgens verifieer je de aangeleverde documenten en gegevens bij de nodige instanties en vorige werkgevers.  Daarna voer je de resultaten via de module in. Deze resultaten worden met de persoonsinformatie in een overzichtelijk rapport meegenomen. 

Uitbesteden

Je hebt de mogelijkheid de gehele pre- en in-employment screenings aan ons uit te besteden. Hiervoor gebruiken wij een eigen portal. Op deze portal kan de kandidaat zelf automatisch een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en bij DUO geregistreerde diploma’s opvragen. Wij doen dit gegarandeerd tegen de beste prijs in de markt.

Met een complete Pre-employment screening (PES) vergroot je de zekerheid een geschikte, integere kandidaat aan te nemen aanzienlijk. Hiermee weet je in ieder geval zeker wie je aanneemt of in bedrijf hebt.

  

Kosten en Software

De kosten van een pre-employment screening kunnen sterk varieren, meer informatie over kosten vind je hier. Meer informatie over ons Saas platform vind je hier. Zijn er nog dingen onduidelijk? Neem dan contact met ons op via 076 74 10 100 of via sales@aoz.nl

Het door Achtergrondonderzoek.nl laten uitvoeren van een Complete PES is met name interessant voor: Bedrijven die geen eigen afdeling P&O of HR hebben, bedrijven die personeel uitlenen en de screenings door een onafhankelijke derde willen laten uitvoeren, bedrijven die het wel zelf kunnen maar er door omstandigheden niet aan toe komen en/of kandidaten die met onder andere dit rapport hun toekomstige werkgever willen overtuigen.Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.