Screenen

Het belang van screenings

Screenen is het proces om te beoordelen of de bestaande of toekomstige relatie (leverancier, afnemer, partner, personeel) voldoet aan de vereiste normen en waarden. 

Een integer imago is voor een onderneming van levensbelang. Dit imago van een onderneming wordt gevormd door de integriteit van de directie en van de medewerkers. Van personen dus. Om die reden is het zakelijk van belang niet alleen bedrijven te screenen waar men een relatie mee heeft maar ook de personen die de directie voeren. Er zijn voor bedrijven zelfs wettelijke verplichtingen tot screenen neergelegd in de WWFT, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW), daarnaast in de Britse UK Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act. Het doel van deze wetten is bestrijden van witwassen, omkoping, corruptie en terrorisme. Zakendoen met personen of bedrijven die daarvoor gesignaleerd zijn in sanctie- en signaleringslijsten kan tot enorme hoge boetes leiden.

Het personeel screenen voordat het wordt aangenomen is voor een integer imago derhalve een must. Ook het periodiek screenen van het personeel wordt steeds meer toegepast omdat de kosten door het gebruik van een slimme applicatie als Achtergrondonderzoek.nl zo laag zijn geworden dat dit geen belemmering meer is. Hoeveel bedrijven zijn er door malversaties van het personeel wel niet in de problemen gekomen? Denk aan Ahold, Aegon, Vestia en Rochdale. MITRA en Imtech gingen er zelfs aan failliet.

Behalve voor het risico van imagoschade is screenen natuurlijk ook van belang om financiële risico’s te onderkennen van zowel bedrijven als personen.

Bij ca. 40% van interne fraudeurs ligt het motief in financiële problemen, vaak ook veroorzaakt door het boven hun stand leven. Daarnaast heeft het Nibud berekend dat 62% van de Nederlandse bedrijven werknemers in dienst heeft met financiële problemen. Eén werknemer met schulden kost de werkgever gemiddeld € 13.000.

Achtergrondinformatie

Bij screenen is achtergrondinformatie over de betrokken partij van het grootste belang. Deze achtergrondinformatie over een persoon, bedrijf of organisatie wordt verzameld uit openbare en semi-openbare bronnen. Alle van belang zijnde bronnen die u met inachtneming van de privacyregels kunt raadplegen zijn voor u beschikbaar via de applicatie van Achtergrondonderzoek.nl. Binnen een paar minuten ontvangt u de meest recent beschikbare informatie in een overzichtelijk rapport in uw mailbox. De authenticiteit van het PDF rapport is gewaarborgd met een checksum. 
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.