AOZ Blog

Geldvoorelkaar gaat AOZ bij screenen gebruiken

Crowdfunding in Nederland groeit. Om de kwaliteit van de aangeboden projecten te waarborgen, dienen crowdfundingplatforms kredietaanvragen nauwkeurig te beoordelen. Geldvoorelkaar.nl, het grootste crowdfundingplatform in Nederland, is daarom per 1 mei 2019 gaan samenwerken met Achtergrondonderzoek.nl, leverancier van uitgebreide persoonsrapporten.

Achtergrondonderzoek.nl beheert een applicatie die alle openbare informatie over een persoon verzamelt en presenteert in een rapport. Voor crowdfunder Geldvoorelkaar.nl is dat een waardevolle aanvulling op het bestaande screeningsproces. “Wij zetten ons in om zowel investeerders als geldnemers een verantwoorde financiering aan te bieden’, zegt Edwin Adams, directeur van Geldvoorelkaar.nl (links op foto). ‘Daarom besteden wij veel aandacht en tijd aan risicoanalyses. Door samen te werken met Achtergrondonderzoek.nl krijgen we nog meer inzicht in de kredietwaardigheid en situatie van de geldnemer.”

“Wij sluiten goed aan op de business van Geldvoorelkaar.nl’ zegt Aad Schalke, directeur van Achtergrondonderzoek.nl. “Want onze missie is de gebruikers verantwoord zaken te laten doen door via de applicatie van Achtergrondonderzoek.nl alle verkrijgbare en van belang zijnde informatie over de (potentiële) relaties beschikbaar te stellen.”

Op 03-06-2019 door Aad Schalke

PLEEGT 12,5% VAN UW MEDEWERKERS EEN VERMOGENSDELICT!?

Dat kan je haast niet geloven! Toch is deze conclusie te trekken uit onder meer de cijfers die de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over 2015 bekend heeft gemaakt.

In 2015 werden er 862.230 Verklaringen Omtrent het Gedrag
blog-VOG(VOG’s) afgegeven. Hiervan hadden 133.694 personen
antecedenten, maar was dat geen belemmering voor de afgifte
van de VOG.

Men kan hieruit concluderen dat 15,5% van de bevolking een
strafblad heeft.
60% hiervan betreft vermogensdelicten. Derhalve heeft 9,3 %
van de Nederlandse bevolking– waaronder ook uw medewerkers–een strafblad voor een vermogensdelict.

De Leidse rechtseconoom Ben van Veldhoven berekende in zijn in 2012 gepubliceerde studie “De economie van misdaad en straf” dat de pakkans in Nederland ongeveer 1,8% is. Niet iedere pleger van een misdrijf zal dus een strafblad hebben.

Het is dan ook zeer aannemelijk dat circa 1 op 8 van uw medewerkers een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Daar kunt u in belang van uzelf en uw onderneming beter rekening mee houden. We gaan er allemaal in goed vertrouwen vanuit dat ons personeel niet zal stelen of frauderen. De praktijk bewijst helaas anders.

Wij hebben voor u een aantal fraude-indicatoren overzichtelijk gerangschikt. Wellicht vallen u een aantal zaken op.

VOG’s zijn bovendien een lucratieve bron van inkomsten voor onze overheid blijkt uit diepgaander onderzoek.

Op 18-08-2016 door Aad Schalke

Integriteit

 

Iedereen heeft er de mond vol van. Integriteit speelt een grote rol in onze samenleving. Het ene na het andere geval van integriteitschending  wordt blootgelegd. Bestuursleden en andere functionarissen die verleidingen niet kunnen weerstaan en belangenverstrengeling zorgvuldig wegmoffelen. Het lijkt aan de orde van de dag als we het nieuws erop naslaan.

Verborgen agenda

Integriteit, rechtschapenheid of onkreukbaarheid wil zeggen dat een persoon eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. Hij of zij is betrouwbaar. Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Een integer persoon heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Deze persoon zal zich niet inlaten met zaken die niet door de beugel kunnen. Bij integriteit gaat het om meer dan alleen het aannemen van zakelijke geschenken en etentjes.

In de naam van de Vader….

In Roermond kwam recent aan het licht dat de penningmeester van de parochie ‘Heilige Christoffel en Heilige Geest’ een bedrag van 750.000 Euro heeft weten te verduisteren. Via derdenrekeningen sluisde hij dit enorme bedrag door. Het kerkbestuur is aangeslagen en berooid. Deze heer is duidelijk niet erg integer geweest.

Klokkenluider

In bovengenoemd geval heeft de persoon zelf opgebiecht. Waarschijnlijk kreeg hij gewetenswroeging en dat is weer wel een teken van integriteit. In sommige andere gevallen spelen klokkenluiders een sleutelrol. Vaak met gevaar voor behoud van eigen baan melden zij misstanden binnen hun bedrijf of organisatie. Daarnaast vangt u misschien zelf signalen op of vertelt uw onderbuikgevoel dat er iets niet klopt. Nader achtergrondonderzoek is dan gewenst om de financiële en imagoschade te beperken en liefst voorkomen.

Screening

Een goed integriteitbeleid voorkomt integriteitschendingen binnen uw bedrijf. In een bedrijf waar openheid en oprechtheid de bedrijfscultuur  vormt wordt beter gepresteerd waardoor uw bedrijf of organisatie gezonder zal zijn. Periodiek screenen en monitoren is dan ook een belangrijk middel in uw bedrijfsvoering . Wij, van achtergrondonderzoek.nl,  zijn u hierbij graag van dienst.

 

Op 15-09-2015 door Nathalie Schalke

Waag de sprong!
Quid pro Quo
Curateleregister
Verleidelijk
Belangenverstrengeling
Stimuli van Silicon Valley
Pro actief zijn loont
Alarmbellen
Interne Criminaliteit
Security Management Magazine
Schaamteloze Fraude Bewindvoerster
Partner in crime Wolf of Wallstreet verdacht van zorgfraude
Een roofkip met voorliefde voor rijke mannen
De oliebol wordt duur betaald
Een ton per huishouden
Weet jij zeker wie je aan kunt nemen?
Casus: Woningbeslag
Scheve zaken

 


Share on facebook


Laatste update 23-12-2014 11:56:59
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.
Persoonsinformatie kost €
100,-
.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 - 74 10 100 of via onze contactpagina.