AOZ Blog

Alle hens aan dek!

 

Alarmbellen

Vele verschillende soorten interne economische criminaliteit in het bedrijfsleven vormen een serieuze bedreiging. Naast substantieel geldelijk verlies lijden andere waardevolle aspecten als jouw goede naam, integriteit, interne cultuur en geloofwaardigheid hieronder.

“Dat doen mijn mensen niet” heeft veel weg van struisvogelpolitiek. De realiteit is dat fraude alomtegenwoordig aanwezig is en geen enkel bedrijf hiervoor immuun blijkt. Het AFCE onderzocht in 2022, 2110 fraude casussen uit 133 verschillende landen. Bijna elk bedrijf ongeacht grootte, branche of regio heeft te maken met interne criminaliteit. Bijna de helft van de casussen kwam voor door gebrek aan interne controles (29%) of door het overschrijven van bestaande controles (20%). Organisaties verliezen 5% van de winst aan fraude. In 42% van de gevallen wordt dit aan het licht gebracht door tips en meer dan de helft van de tips zijn afkomstig van medewerkers. Medewerkers in het midden- en hoger management zijn verantwoordelijk voor de hoogste verliezen, maar het overgrote deel van de fraudes wordt gepleegd door operationele werknemers (77%). In 85% van de fraudegevallen heeft de persoon al rode vlaggen getoond.

Feiten liegen niet.

Diverse nationale en internationale onderzoeken wijzen unaniem uit dat de economische fraude en de interne criminaliteit in ons bedrijfsleven (globaal) toenemen. Met de crisis nog niet beslecht en de almaar toenemende schuldenproblematiek is de verleiding groot. “Macht corrumpeert” en “nood breekt wet”, zijn clichés die sterk aan de orde lijken te zijn. Vooral in het midden-en hoger management.

Diegenen die jij het meest vertrouwt kunnen jou het hardst raken.

Alarmbellen:

√       Verandering in de relationele sfeer door bijvoorbeeld een (echt)scheiding
√       Op te grote voet leven
√       Verslavingen
√       Slordig zijn in de (privé) administratie
√       Veranderende verantwoordelijkheden en bevoegdheden
√       Hoog ziekteverzuim
√       Smoezen
√       Niet gemelde nevenactiviteiten
√       Niet houden aan regels en procedures

Last but not least:
√       Jouw eigen intuïtie. Dat knagende buikgevoel dat zegt : Hier klopt iets niet!

De zichtbare kosten van interne fraude zijn vaak het topje van de ijsberg. Het grootste gedeelte van de lijdende verliezen bevindt zich onder het oppervlak. Bewustwording en onderkenning van dit probleem is een eerste stap richting preventieve maatregelen en risicobeheersing.

Risicopreventie en beperking door heldere achtergrondinformatie dragen bij aan een gezond, integer en constructief bedrijfsleven. 

Op 21-05-2024 door Aad Schalke

 
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.