AOZ Blog

Opgenomen in het curateleregister: uitleg

 

Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer iemand bijvoorbeeld drugsverslaafd is of ernstige psychiatrische problemen heeft is deze persoon niet in de staat zijn eigen belangen en financiën behoorlijk waar te nemen. Deze persoon wordt dan handelingsonbekwaam geacht.

Een kantonrechter benoemt in deze situatie een curator. Deze persoon is de wettelijke vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde en neemt alle beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Als gevolg van de ondercuratelestelling is deze persoon, ook wel curandus genaamd, niet meer in staat zelfstandig overeenkomsten en contracten te sluiten. Indien hij toch overeenkomsten aan gaat, kan de curator deze nietig verklaren.

De maatregel hoeft in voorkomende gevallen niet voor altijd te gelden en wordt opgeheven als:

  • De curandus zelf weer in staat blijkt zijn belangen naar behoren te behartigen 
  • De curandus overlijdt
  • De vooraf bepaalde periode van curatele voorbij is

Automatisch wordt de betrokkene dan weer uit het register geschreven. Het curateleregister is één van de tientallen (semi) openbare bronnen die Achtergrondonderzoek.nl doorspit ten behoeve van een rapportage persoonsinformatie. Deze informatie is van belang bij pre- en in- employment-screening en het aangaan van andere zakelijke overeenkomsten.

 

Op 06-05-2024 door Aad Schalke

 
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 74 10 100 of via onze contactpagina.