AOZ Blog

PLEEGT 12,5% VAN UW MEDEWERKERS EEN VERMOGENSDELICT!?

Dat kan je haast niet geloven! Toch is deze conclusie te trekken uit onder meer de cijfers die de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over 2015 bekend heeft gemaakt.

In 2015 werden er 862.230 Verklaringen Omtrent het Gedrag
blog-VOG(VOG’s) afgegeven. Hiervan hadden 133.694 personen
antecedenten, maar was dat geen belemmering voor de afgifte
van de VOG.

Men kan hieruit concluderen dat 15,5% van de bevolking een
strafblad heeft.
60% hiervan betreft vermogensdelicten. Derhalve heeft 9,3 %
van de Nederlandse bevolking– waaronder ook uw medewerkers–een strafblad voor een vermogensdelict.

De Leidse rechtseconoom Ben van Veldhoven berekende in zijn in 2012 gepubliceerde studie “De economie van misdaad en straf” dat de pakkans in Nederland ongeveer 1,8% is. Niet iedere pleger van een misdrijf zal dus een strafblad hebben.

Het is dan ook zeer aannemelijk dat circa 1 op 8 van uw medewerkers een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Daar kunt u in belang van uzelf en uw onderneming beter rekening mee houden. We gaan er allemaal in goed vertrouwen vanuit dat ons personeel niet zal stelen of frauderen. De praktijk bewijst helaas anders.

Wij hebben voor u een aantal fraude-indicatoren overzichtelijk gerangschikt. Wellicht vallen u een aantal zaken op.

VOG’s zijn bovendien een lucratieve bron van inkomsten voor onze overheid blijkt uit diepgaander onderzoek.

Op 18-08-2016 door Aad Schalke

 


Share on facebook


Laatste update 23-12-2014 11:56:59
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.
Persoonsinformatie kost €
100,-
.






Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 - 74 10 100 of via onze contactpagina.