AOZ Blog

Quid pro Quo

 

Guus Beumer, directeur van “Het nieuwe Instituut” te Rotterdam gunde 29 x een mooie opdracht aan zijn levenspartner Verkerk. Dat is op zijn zachtst gezegd “opvallend” te noemen.  Ook bij eerdere door hem bekleedde posten is onderzoek gedaan naar zijn voorliefde voor werken met goede vrienden. Dit heeft echter niet tot een veroordeling geleid, wel tot een andere baan waarin wederom volgens dezelfde spelregels werd gehandeld.

Nepotisme, met een populair woord “vriendjespolitiek” genoemd, is het begunstigen van eigen familieleden of vrienden door ze bijvoorbeeld in hoge functies te benoemen of door ze bepaalde mooie en grote opdrachten te verstrekken.

Nepotisme is alom voorkomend. Je gunt die mooie opdracht liever niet een akelig onbekend persoon ook al is deze zeker competent. Niets menselijk is ons vreemd.

Het wordt echter vervelend wanneer deze kieskeurigheid buitensporige vormen gaat aannemen. Dan krijg je mensen op posten waarvan overduidelijk is dat zij niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen.  Op langere termijn kan nepotisme leiden tot kwaliteitsvermindering. De benoemde kandidaat beschikt immers niet of onvoldoende over de vereiste competenties voor de functie. Wellicht zijn ervaren medewerkers in eerste instantie nog wel bereid de gaten op te vullen. Maar hoe langer anderen met hun veren pronken hoe minder bereidwilligheid er zal zijn de kastanjes uit het vuur te blijven halen. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote demotivatie en verlies van vertrouwen. Hierdoor ontstaat een voedingsbodem voor het nemen van “recht in eigen hand” en het daaruit voortvloeiende fraudeleuze gedrag.

In de race om opdrachten tussen partijen krijgen andere, wellicht meer geschikte bedrijven geen enkele kans op de felbegeerde handtekening onder een overeenkomst. Ondanks dat zij vaak voor de vorm mee mogen pitchen. De voorbereidingen, inspanningen en presentaties voor zo’n pitch kosten veel tijd en handenvol geld. Uiteindelijk geïnvesteerd in een allang gelopen race.

Daar word je moedeloos van of juist extra gedreven deze ongeoorloofde praktijken te ontboezemen en aan de kaak te stellen.

Vermoeden van nepotisme? Feiten boven water met Achtergrondonderzoek.nl  

AOZ.nl/pre-employment screening en/of AOZ.nl/speciale onderzoeken

Op 01-09-2015 door Nathalie Schalke

 


Share on facebook


Laatste update 23-12-2014 11:56:59
Logo AchtergrondOnderzoek.nl
Logo AchtergrondOnderzoek.nl

Eenmalig persoonsinformatie opvragen? Klik hieronder op de buttons.
Persoonsinformatie kost €
100,-
.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 076 - 74 10 100 of via onze contactpagina.